Komunikaty PDF Drukuj Email

22.08.2014 - Informujemy, że dnia 30 września br. upływa termin zaliczenia praktyki dla studentów II roku. Jednocześnie przypominamy, że składając w dziekanacie indeks w celu zaliczenia II roku studiów student musi na str. 82 w indeksie posiadać wpis z praktyk. Osoby które nie zaliczą praktyki w wyżej wymienionym terminie zobowiązane są dostarczyć wniosek o warunkowe zaliczenie praktyk (koszt warunkowego zaliczenia wynosi 75 zł).

20.06.2013 - Informujemy, że dnia 25 września br. upływa termin zaliczenia praktyki dla studentów II roku. Jednocześnie przypominamy, że składając w dziekanacie indeks w celu zaliczenia II roku studiów student musi na str. 82 w indeksie posiadać wpis z praktyk. Osoby które nie zaliczą praktyki w wyżej wymienionym terminie zobowiązane są dostarczyć wniosek o warunkowe zaliczenie praktyk (koszt warunkowego zaliczenia wynosi 75 zł).

 
Copyright (C) 2009 Europejska Wyższa Szkoła Biznesu