Samozatrudnienie PDF Drukuj Email

CO NALEŻY ZROBIĆ DECYDUJĄC SIĘ NA SAMOZATRUDNIENIE?

Decydując się na podjęcie działalności na własny rachunek trzeba pokonać następujące kroki:

  • wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • uzyskać REGON, 
  • uzyskać NIP,
  • dokonać zgłoszenia w ZUS,
  • wykonać pieczątkę,
  • założyć rachunek bankowy.

PRZYDATNE ADRESY:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022)432 80 80
fax (022) 432 86 20
www.parp.gov.pl

Regionalne Instytucje Finansujące(RIF). W Wielkopolsce taką rolę pełni: 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
www.arrkonin.org.pl

Punkty Konsultacyjne tworzące strukturę Krajowego Systemu Usług dla MSP. W Poznaniu działają:

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Stary Rynek 97/100
61-773 Poznań
tel. (061) 853 33 71, 852 80 10
fax (061) 852 80 10
www.wktir.poznan.pl

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. (061) 866 41 54, 864 07 54
fax (061) 864 07 54, 866 41 58
www.wip-h.poznan.pl

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
ul. św.Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. (061) 851 78 48

Punkt Informacji Gospodarczej działający w ramach Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania
ul. Matejki 50, pok. 211
tel. (061) 878 49 56

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Stary Rynek 52b (wejście od ulicy Klasztornej)
tel. (061) 85 32 186
www.powp.poznan.pl

 
Copyright (C) 2009 Europejska Wyższa Szkoła Biznesu