Biuro Karier

Biuro Karier przy EWSB rozpoczęło swoją działalność w październiku 2006 roku. Jest jednostką, która w swoich założeniach koncentruje się na służeniu studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej. Pomaga zdobyć umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną oraz poruszania się po rynku pracy, a także zakładania własnej firmy. Pracodawcom zaś ma umożliwić dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników.

Celem Biura Karier jest:
• informowanie o rynku pracy i edukacji (stałe, praktyki, wolontariat, kursy i szkolenia),
• doradztwo zawodowe (konsultacja dokumentów aplikacyjnych, testy kompetencji zawodowych),
• prowadzenie szkoleń (techniki poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, centrum oceny kandydata),
• pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów,
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.

Wypełnij ankietę badającą rozwój twojej kariery zawodowej, a otrzymasz wirtualną kartę absolwenta.

 
Copyright (C) 2009 Europejska Wyższa Szkoła Biznesu